امروز در ساختمانها یکی از مهمترین مشکلات معظل صدا می باشد که بسیاری از ما درگیر آن هستیم.
بهترین انتخاب برای افت انتقال صدا و کاهش انرژی صوتی هنگام عبور از دیوار، کف، بام و.. عایق بندی ساختمان در برابر صدا خرید و نصب عایق صوتی پشم سنگ می باشد.

میزان جذب صوت توسط عایق صوتی پشم سنگ

آســایش آکوســتیکی یعنی عــدم وجــود صداهــای مزاحــم و نابهنجــار و آســایش افــراد در محیــط کار و زندگــی از دیــدگاه آکوســتیکی اسـت.در محیط هـای پـر صـدا بـه منظـور کاهـش انعـکاس و زمـان بازآوایـی و در نتیجـه کاهـش صـدا از مـواد و مصالحی کــه دارای خصوصیــات جــذب صــوت هســتند، اســتفاده می شــود.عایق صوتی پشم سنگ در ساختمانها، ادارت، سینما ها ،سالن های ویدئو کنفرانس و بسیاری ساختمان ها با کاربری های متفاوت کاربرد فراوان دارد.یکی از تفاوت های عایق صوتی پشم سنگ با عایق صوتی پشم شیشه قیمت آن است .با توجه به ضریب جذب صوت و میزان جذب صوت در حد قابل توجه باعث شده بهترین عایق صدا توسط اکثر معماران ساختمان و مصرف کنندگان پشم سنگ انتخاب گردد.

بهترین عایق صدا کدام یک از انواع پشم سنگ است

عایق کاری در ساختمان ها ،فرودگاه ها ، استودیوهای صدابرداری ، زیر ریل ها ، ایستگاه های متروی داخل شهری و صنایع بسیار ضروری است.برای جلوگیری از اتلاف انرژی و برقراری آرامش در محیط های پر سر و صدا و کاهش صداهای مزاحم استفاده از عایق پشم سنگ بیشتر استفاده می گردد.برای بازدهی بالا در جذب و کاهش صدا به منظور جلوگیری از انتقال ارتعاشات صدا پشم سنگ استفاده می گردد.

عایق پشم سنگ از دو طریق به کاهش صدا کمک می کند :

– با کاهش انتقال صدا در میان اجزاء متشکله سازه
– جذب صدا در سطح.
پشم سنگ تخته ای یکی از انواع پشم سنگ است که در عایق بندی صدا از انتخاب معماران می باشد.مقدار تضعیف انرژی صوتی در هنگام عبور از سطح به ضخامت پشم سنگ بستگی دارد که در فرکانس های کم با افزایش ضخامت ، بالا می رود.

نکات نصب عایق صوتی پشم سنگ برای جذب صوت

برای راحتی و بالا بردن ضریب آسایش ساختمان و جلوگیری از پخش صدا های اضافی با خرید پشم سنگ کار را ساده می نماییم.با نصب صحیح و اصولی عایق پشم سنگ ضریب جذب صوت افزایش می یابد.

برای اجرای صحیح نصب پشم سنگ به نکات زیر دفت نمایید:

– عایق باید پس از نصب ضخامت اولیه خود را داشته باشد بنا بر این هرگز عایق را فشرده نکنید
– هیچ نقطه خالی روی سطح باقی نگذارید زیرا از کارایی عایق کاری کاسته می شود
– اجازه ندهید رطوبت به سطح عایق برسد
– در فاصله کمتر از ۹۰میلی متر فن های خروچی عایق نصب نکنید
– در فاصله کمتر از ۲۵ میلی متر حباب و سرپیچ لامپ ها عایق نصب نکنید

اجرای عایق صوتی پشم سنگ در ساختمان

بهترین زمان برای عایق کاری ساختمان در زمان دیوار کشی و در هنگام ساخت می باشد.بدین صورت که یک لایه دیوار ساخته می شود سپس پشم سنگ به دیوار متصل می گردد.

مراحل کلی نصب پشم سنگ به صورت زیر می باشد:

– طول و عرض و ضخامت فضایی که قرار است عایق کاری شود را اندازه گیری نمایید.
– با مشاوران ما تماس و مشخصات پشم سنگ خود را بررسی و بعد ازخرید پشم سنگ مورد نظر را با ماژیک اندازه های گرفته شده را مشخص نمایید.
– موقع برش عایق صوتی پشم سنگ حتما از ماسک محکم و برش کاری نمایید.
– نگران محل هایی که قابل اندازه گیری نیستند نباشید آنها را پشم سنگ فله ای پر نمایید.
– دقت کنید عایق ها فیت باشد تا در جای خود محکم بماند.
– محکم بودن عایق پشم سنگ یک ضرورت است که به ما اطمینان می دهد نتیجه مطلوب کا را در بر خواهد داشت.