قیمت عایق پشم سنگ پتویی

قیمت عایق پشم سنگ پتویی براساس نوع روکش بکار گرفته در آن و مقدار دانسیته توسط تولید کننده پشم سنگ مشخص می گردد. پشم سنگ پتویی در روکش یک طرف توری دار و یک طرف فویل آلومینیوم از بهترین نوع عایق صوتی و حرارتی پشم سنگ می باشد.

استفاده از پشم سنگ در ساختمان

استفاده از پشم سنگ در ساختمان کاربرد های فراوانی دارد.

یکی از کار برد های این محصول کاهش اتلاف انرژی های گرمایشی و سرمایشی می باشد.

دیگر کاربرد پشم سنگ در ساختمان رفع و کاهش صدا های مزاحم می باشد.

پشم سنگ براساس شکل ظاهری کاربرد های متفاوتی دارد.

یکی از عایق های استفاده در جداره های ساختمان پشم سنگ پتویی می باشد. که در ادامه کاربرد های دیگر آن بیان شده است.

انواع پشم سنگ عبارتند از:

 1. عایق ایزو ترم( پشم خام).
 2. عایق ایزو بلانکت( پشم سنگ توری دار پتویی).
 3. عایق فنو پانل( پشم سنگ فشرده شده تخته ای).
 4. عایق ایزو پایپ( پشم سنگ لوله ای).
 5. عایق فنو فلت( پشم سنگ رولی لحافی).

قیمت عایق پشم سنگ پتویی

عایق ایزو بلانکت

عایق ایزو بلانکت یک نوع پشم سنگ در انواع دانسیته و ضخامت در طول و عرض های متفاوت توسط کارخانه تولید پشم سنگ ارائه می شود.

این پشم سنگ به دلیل دانسیته بالای ۱۲۰ الی ۱۸۰ یک نوع عایق حرارتی و برودتی می باشد.

که مواد اولیه آن سنگ بازالت است. که این سنگ از فعالیت آتشفشان ها ساخته می شود.

پس از اینکه پشم خام را به صورت حلاجی شده پخت و پرش می دهند یک نوع عایق به نام عایق ایزو بلانکت در دانسیته از پیش تعیین شده در کوره قالب گیری و خروجی می شود.

عایق ایزو بلانکت با دانسیته ۱۸۰ کیلو گرم بر متر مکعب تحمل دامای بالای ۷۵۰ درجه سانتی گراد را دارد.

این عایق در انواع روکش بنا به نوع سفارش و سلیقه مشتری قبل از برش و قالب گیری بکار گرفته می شود.

قیمت عایق پشم سنگ پتویی

انواع روکش پشم سنگ پتویی

در ساختمان سازی نوع روکش پشم سنگ پتویی اگر بخواهد در خارج از کار استفاده شود اهمیت دارد.

اما اگر عایق را در داخل دیوار بکار گرفته شود نوع روکش یا حتی نبود روکش اهمیت چندانی ندارد.

 • عایق ایزو بلانکت با روکش فویل آلومینیوم.
 • عایق ایزو بلانکت با روکش کاغذ کراف.
 • عایق ایزو بلانکت با روکش توری دار سیمی نسوز.
 • عایق ایزو بلانکت با روکش یکطرف توری دار و یکطرف فویل آلومینیوم.
 • عایق ایزو بلانکت با روکش پارچه نسوز.

قیمت عایق پشم سنگ پتویی

قیمت عایق پشم سنگ پتویی

قیمت عایق پشم سنگ پتویی مطابق با چگالی یا دانسیته و اندازه ضخامت متفاوت می باشد.

دانسیته بیشتر در عایق پشم سنگ یعنی مقدار تراکم و چگالی مواد اولیه در قالب گیری بیشتر استفاده شده است.

از این باب مقدار مواد اولیه اگر زیاد استفاده شود هزینه مواد بالا تر در نظر گرفته می شود.

انواع دانسیته پشم سنگ پتویی شامل موارد زیر می باشد:

 1. عایق ایزو بلانکت در دانسیته ۸۰ و ضخامت ۱۰ سانت.
 2. عایق ایزو بلانکت در دانسیته ۱۰۰ و ضخامت ۱۰ و ۵ سانت.
 3. عایق ایزو بلانکت در دانسیته ۱۲۰ و ضخامت ۱۰ و ۵ سانت.
 4. عایق ایزو بلانکت در دانسیته ۱۸۰ و ضخامت ۸ سانت.

قیمت عایق پشم سنگ پتویی با دانسیته بالا بهای آن هر چقدر که باشد باید به نحو احسنت پرداخت شود.

قیمت عایق پشم سنگ پتویی

کاربرد پشم سنگ پتویی

موارد استفاده ازپشم سنگ پتویی عبارتند از:

 • عایقکاری مخازن بزرگ.
 • عایقکاری لوله های با قطر زیاد.
 • ساختمان های مسکونی برای جذب صدا.
 • عایقکاری سطوح منحنی دار و مسطح.
 • کوره ها، دیگ های بخار و گرم خانه ها.
 • اگزوز ها توربین ها و فر ها.
 • سقف سوله ها و سقف های کاذب.

قیمت عایق پشم سنگ پتویی

پشم سنگ ارزان

پشم سنگ ارزان بنا به نوع سفارش مصرف کننده محاسبه می شود.

اگر خرید دار پشم سنگ هستنید به شما پیشنهاد می شود نوع خرید خود را به صورت اینترنتی انجام دهید.

در این شرکت می توان از طریق فرم اطلاعات تماس با ما لیست قیمت پشم سنگ ارزان را به صورت اینترنتی دریافت کرد.

قیمت عایق پشم سنگ پنویی